Đồ họa HD Intel® P530

Đồ họa HD Intel® P530

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v5 Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v5 Launched Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505L v5 Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1268L v5 Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v5 Launched Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1235L v5 Launched Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v5 Launched Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa HD Intel® P530