Đồ họa HD Intel® 530

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6920HQ Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6822EQ Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HQ Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HK Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820EQ Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600 Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500 Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6442EQ Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300HQ Launched Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300 Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320 Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6100E Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100H Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6102E Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530