Đồ họa HD Intel® 6000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5550U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5250U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ sản phẩm Intel® NUC NUC5i5RYK Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ sản phẩm Intel® NUC NUC5i5RYH Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 6000