Đồ họa HD Intel® 6000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5250U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5550U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB