Đồ họa HD Intel® 5500

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5600U Launched Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5500U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5300U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5200U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5020U Launched Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5015U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ Intel® NUC NUC5i3RYHS Discontinued Q3'18 2 2.00 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ Intel® NUC NUC5i3RYHSN Discontinued Q4'18 2 2.00 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ sản phẩm Intel® NUC NUC5i5MYHE Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ sản phẩm Intel® NUC NUC5i3MYHE Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ sản phẩm Intel® NUC NUC5i3RYH Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ sản phẩm Intel® NUC NUC5i3RYK Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bo mạch Intel® NUC NUC5i5MYBE Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bo mạch Intel® NUC NUC5i3MYBE Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5500