Đồ họa HD Intel® 5500

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5015U Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5020U Discontinued Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5200U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5300U Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5500U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5600U Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB