Đồ họa Intel® Iris® 6100

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5557U Launched Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5287U Launched Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5257U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5157U Launched Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ sản phẩm Intel® NUC NUC5i7RYH Discontinued Q2'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i5RYHS Discontinued Q1'19 2 3.10 GHz 2.70 GHz 25 W Đồ họa Intel® Iris® 6100