Đồ họa Intel® Iris® 6100

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5157U Discontinued Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5257U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5287U Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5557U Discontinued Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB