Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2850 Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1850 Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1750 Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510 Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2910 Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2810 Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2805 Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740 Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770 Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770D Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740D Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3825 Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3845 Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3815 Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3826 Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3827 Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2900 Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520 Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2806 Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2815 Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2820 Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920 Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3795 Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775 Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775D Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745 Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735E Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735F Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735G Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3785 Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2830 Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530 Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2808 Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2840 Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940 Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540 Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736F Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736G Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1020 Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache