Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2900 Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2850 Launched Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540 Launched Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530 Launched Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520 Launched Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1020 Launched Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1850 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1750 Launched Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940 Launched Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920 Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2910 Launched Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2840 Launched Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2830 Launched Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2820 Launched Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2815 Launched Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2810 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2808 Launched Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2806 Launched Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2805 Launched Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3845 Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3827 Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache 8 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3826 Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache 7 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3825 Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 6 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3815 Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache 5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3795 Launched Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3785 Launched Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775D Launched Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775 Launched Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770D Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770 Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745D Launched Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745 Launched Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740D Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740 Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736G Launched Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736F Launched Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735G Launched Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735F Launched Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735E Launched Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735D Launched Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ Intel® NUC DE3815TYKHE Discontinued Q2'14 1 1.46 GHz 5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ Intel® NUC DN2820FYKH Discontinued Q4'13 2 2.16 GHz 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bo mạch Intel® NUC DE3815TYBE Discontinued Q2'14 1 1.46 GHz 5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Que điện toán Intel® STCK1A32WFC Discontinued Q1'15 4 1.33 GHz Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Que điện toán Intel® STCK1A8LFC Discontinued Q2'15 4 1.33 GHz Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700