Đồ họa HD Intel® 2000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1260L Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300 Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400 Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500 Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache