Đồ họa HD Intel® 2500

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v2 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 2500