Đồ họa HD Intel® 3000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2720QM Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2540M Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2630QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310M Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2410M Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2820QM Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2520M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2620M Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2312M Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330E Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330M Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2350M Discontinued Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2370M Discontinued Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2415M Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2430M Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450M Discontinued Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2635QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2710QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2629M Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2649M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2657M Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2617M Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2537M Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2357M Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310E Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2715QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2340UE Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2515E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2467M Discontinued Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2367M Discontinued Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2435M Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2328M Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2348M Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache