Đồ họa HD Intel® 4000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ Intel® NUC DC53427HYE Discontinued Q2'13 2 2.80 GHz 1.80 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ Intel® NUC DC3217BY Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ Intel® NUC DC3217IYE Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bo mạch đơn vị điện toán kế tiếp Intel® D33217GK Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bo mạch Intel® NUC D53427RKE Discontinued 2 2.80 GHz 1.80 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® 4000
Bo mạch Intel® NUC D33217CK Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® 4000