Đồ họa HD Intel® 4200

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4302Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4202Y Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4220Y Launched Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® 4200