Đồ họa HD Intel® 4400

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U Launched Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U Launched Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U Launched Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U Launched Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ Intel® NUC D34010WYKH Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ Intel® NUC D34010WYK Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 4400
Bo mạch Intel® NUC D34010WYB Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 4400