Đồ họa HD Intel® 4400

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U Discontinued Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB