Đồ họa HD Intel® 5000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4350U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4360U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4250U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4260U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ Intel® NUC D54250WYKH Discontinued Q4'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ Intel® NUC D54250WYK Discontinued Q4'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5000
Bo mạch Intel® NUC D54250WYB Discontinued Q4'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 5000