Đồ họa Intel® Iris® 5100

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U Launched Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U Launched Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4258U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U Launched Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4288U Launched Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4158U Launched Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 5100