Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4950HQ Launched Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960HQ Launched Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4980HQ Launched Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4850EQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4850HQ Launched Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4860EQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4860HQ Launched Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4870HQ Launched Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4750HQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4760HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770HQ Launched Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670R Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200