Intel® UHD Graphics 750

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-11700K Processor Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11700T Processor Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900 Processor Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900T Processor Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11500T Processor Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600 Processor Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600K Processor Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11500 Processor Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600T Processor Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11700 Processor Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900K Processor Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache