Intel® UHD Graphics

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-L16G7 Launched Q2'20 5 3.00 GHz 1.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-L13G4 Launched Q2'20 5 2.80 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305E Launched Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4505 Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4005 Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Pentium® Silver N6005 Processor Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Celeron® Processor N5105 Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Celeron® Processor N5100 Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Pentium® Silver N6000 Processor Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache