Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8665U Launched Q2'19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U Launched Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 5405U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 4305U Launched Q2'19 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron®4205U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Intel® NUC 8 Essential Compute Element Launched Q4'19 2 2.30 GHz
Intel® NUC 8 Compute Element CM8CCB Launched Q4'19 2 2.20 GHz
Intel® NUC 8 Compute Element CM8i7CB Launched Q4'19 4 4.60 GHz 1.80 GHz
Intel® NUC 8 Compute Element CM8i5CB Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz
Intel® NUC 8 Compute Element CM8i3CB Launched Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz
Intel® NUC 8 Compute Element CM8v5CB Launched Q4'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz
Intel® NUC 8 Pro Compute Element Launched Q4'19 4 4.80 GHz 1.90 GHz
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNH Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v7PNB Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v5PNB Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8i3PNB Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz