Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-1125G4 Processor Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1125G4 Processor Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1120G4 Processor Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115GRE Processor Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115G4E Processor Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115G4 Processor Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115G4 Processor Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1110G4 Processor Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Pentium® Gold 7505 Processor Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Celeron® 6305 Processor Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBC4W Launched Q1'21 2
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBi38W Launched Q1'21 2 4.10 GHz
Intel® NUC 11 Performance kit - NUC11PAHi3 Launched Q1'21 2 4.10 GHz
Intel® NUC 11 Performance kit - NUC11PAKi3 Launched Q1'21 2 4.10 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi30P Launched Q1'21 2 4.10 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi30L Launched Q1'21 2 4.10 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi3 Launched Q1'21 2 4.10 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKi3 Launched Q1'21 2 4.10 GHz
Intel® NUC 11 Pro Board NUC11TNBi3 Launched Q1'21 2 4.10 GHz