Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185GRE Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7E Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7 Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1180G7 Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1165G7 Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1165G7 Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1160G7 Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11375H Processor Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11370H Processor Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145GRE Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7E Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7 Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1140G7 Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1130G7 Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11300H Processor Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache