Intel® UHD Graphics

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10710U Launched Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510U Launched Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510Y Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 7 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G1 Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310Y Launched Q3'19 4 4.10 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 7 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210U Launched Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210Y Launched Q3'19 4 4.00 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 7 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110U Launched Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110Y Launched Q3'19 2 4.00 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 7 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G1 Announced Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 9 W Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1005G1 Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics
Intel® Pentium® Gold 6405U Processor Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB 15 W Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor 5205U Launched Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKPA Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHJA Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHAA Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKPA Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJA Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHCA Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHJA Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHFA Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKP Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNK Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHC Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNH Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKP Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNK Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJ Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHF Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNH Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNK Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHF Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNH Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Intel® UHD Graphics