Đồ họa Intel® UHD

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-L16G7 Processor Launched Q2'20 5 3.00 GHz 1.40 GHz 4 MB Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i3-L13G4 Processor Launched Q2'20 5 2.80 GHz 800 MHz 4 MB Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10885H Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980HK Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10875H Launched Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i7-10870H Processor Launched Q3'20 8 5.00 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i7-10850H Processor Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10810U Launched Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10750H Launched Q2'20 6 5.00 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10710U Launched Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10610U Launched Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510U Launched Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510Y Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400H Launched Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G1 Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310Y Launched Q3'19 4 4.10 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310U Launched Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10300H Launched Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210U Launched Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210Y Launched Q3'19 4 4.00 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i5-10200H Processor Launched Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110U Launched Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110Y Launched Q3'19 2 4.00 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G1 Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 9 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1005G1 Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10885M Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10855M Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6405U Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB 15 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Pentium® Processor J6425 Announced Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Pentium® Processor N6415 Announced Q1'21 4 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Celeron® Processor J6413 Announced Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Celeron® Processor N6211 Announced Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W Đồ họa Intel® UHD
Intel® Celeron® Processor 5305U Launched Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB 15 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Celeron® 5205U Launched Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6427FE Processor Announced Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6425RE Processor Announced Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6425E Processor Announced Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6414RE Processor Announced Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6413E Processor Announced Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6212RE Processor Announced Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6211E Processor Announced Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKPA Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHJA Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHAA Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKPA Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJA Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHCA Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHJA Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHFA Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKP Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNK Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHC Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNH Launched Q4'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKP Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNK Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJ Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHF Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNH Launched Q4'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNK Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHF Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNH Launched Q4'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 25 W Đồ họa Intel® UHD