Đồ họa Intel® Iris® Plus

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1038NG7 Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1068NG7 Launched Q2'20 4 4.10 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G4 Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G4 Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G7 Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G4 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G7 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1060G7 Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1065G7 Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache