Intel® Iris® Plus Graphics

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1065G7 Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1060G7 Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 9 W Intel® Iris® Plus Graphics
Intel® Core™ i7-1060NG7 Processor Launched Q2'20 4 3.80 GHz 1.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 10 W Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G7 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G4 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G7 Launched Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache 9 W Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G4 Launched Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache 9 W Intel® Iris® Plus Graphics
Intel® Core™ i5-1030NG7 Processor Launched Q2'20 4 3.50 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 10 W Intel® Iris® Plus Graphics
Intel® Core™ i3-1000NG4 Processor Launched Q2'20 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 9 W Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G4 Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 9 W Intel® Iris® Plus Graphics