Đồ họa Intel® Iris® Plus 645

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-8557U Processor Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 645
Intel® Core™ i5-8257U Processor Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 645