Đồ họa Intel® UHD 617

Đồ họa Intel® UHD 617

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-8310Y Processor Launched Q1'19 2 3.90 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® UHD 617
Intel® Core™ i5-8210Y Processor Launched Q1'19 2 3.60 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® UHD 617