Intel® UHD Graphics 615

Intel® UHD Graphics 615

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100Y Launched Q1'21 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6500Y Launched Q1'21 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4425Y Launched Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8200Y Launched Q3'18 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8500Y Launched Q1'19 2 4.20 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-8100Y Launched Q3'18 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache