Đồ họa Intel® UHD P630

Đồ họa Intel® UHD P630

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250 Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250P Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270 Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270P Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290P Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290T Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache