Đồ họa Intel® Iris® Plus 655

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8569U Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8279U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U Launched Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i5BEHFA Launched Q1'19 4 3.80 GHz 2.30 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i3BEHFA Launched Q1'19 2 3.60 GHz 3.00 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7BEHGA Launched Q1'19 4 4.50 GHz 2.70 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i5BEKPA Launched Q4'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7BEKQA Launched Q1'19 4 4.50 GHz 2.70 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ Intel® NUC NUC8i7BEH Launched Q3'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7BEK Launched Q1'19 4 4.50 GHz 2.70 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEK Launched Q3'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEH Launched Q3'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEK Launched Q3'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEH Launched Q3'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 655