Intel® UHD Graphics 610

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Pentium® Gold G6400E Processor Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400 Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5925 Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5920 Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905T Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905 Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G5900TE Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900T Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G5900E Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900 Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB 25 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4920 Launched Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900 Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor 4305UE Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics 610