Intel® UHD Graphics 610

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB 25 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4920 Processor Launched Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4900T Processor Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4900 Processor Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor 4305UE Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2.00 GHz 2 MB 15 W Intel® UHD Graphics 610