Đồ họa Intel® UHD 630

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i9-10910 Processor Launched Q3'20 10 5.00 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-10900TE Processor Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-10900E Processor Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-10850K Processor Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980HK Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9880H Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS Launched Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 127 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-8950HK Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-10700TE Processor Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700T Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700K Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-10700E Processor Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700 Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HL Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HE Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850H Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750H Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700TE Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700E Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K Launched Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600T Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600K Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600 Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-10500TE Processor Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500T Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-10500E Processor Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500 Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400T Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400 Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600 Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500TE Processor Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500E Processor Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500 Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400H Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9300H Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T Launched Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K Launched Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 Launched Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500B Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T Launched Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400B Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 Launched Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,00 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10320 Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300T Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300 Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-10100TE Processor Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100T Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-10100E Processor Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100 Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320 Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300 Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ 3-9100TE Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100HL Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100E Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100 Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K Launched Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 Launched Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T Launched Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100H Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100B Launched Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290TE Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290E Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270TE Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ W-1270E Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250TE Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250E Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600 Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500 Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Launched Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Launched Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Launched Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® NUC 9 Extreme Compute Element - NUC9i9QNB Launched Q1'20 8 5.00 GHz 2.40 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® NUC 9 Extreme Compute Element - NUC9i7QNB Launched Q1'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® NUC 9 Extreme Compute Element - NUC9i5QNB Launched Q1'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® NUC 9 Pro Compute Element - NUC9V7QNB Launched Q1'20 6 4.60 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® NUC 9 Extreme Kit - NUC9i9QNX Launched Q1'20 8 5.00 GHz 2.40 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® NUC 9 Extreme Kit - NUC9i7QNX Launched Q1'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® NUC 9 Extreme Kit - NUC9i5QNX Launched Q1'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ Intel® NUC 9 Pro - NUC9V7QNX Launched Q1'20 6 4.60 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Whitebook LAPQC71A Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Whitebook LAPQC71B Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Whitebook LAPQC71C Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Whitebook LAPQC71C Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz Đồ họa Intel® UHD 630