Đồ họa UHD Intel® 620

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8550U Launched Q3'17 4 4.00 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8250U Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8650U Launched Q3'17 4 4.20 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8350U Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8130U Launched Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-8665UE Processor Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8365UE Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-8145UE Processor Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8260U Processor Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-8140U Processor Launched Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache