Đồ họa UHD Intel® 620

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'17 4 4.00 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'17 4 4.20 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache