Đồ họa UHD Intel® 620

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-8665UE Processor Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8665U Launched Q2 '19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8650U Launched Q3'17 4 4.20 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8550U Launched Q3'17 4 4.00 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Intel® Core™ i5-8365UE Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365U Launched Q2 '19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8350U Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8250U Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Intel® Core™ i3-8145UE Processor Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U Launched Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8130U Launched Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Máy tính mini Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 4.60 GHz 1.80 GHz 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Máy tính mini Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNH Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ công cụ Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 4.60 GHz 1.80 GHz 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ công cụ Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i7DNHE Launched Q1'18 4 4.20 GHz 1.90 GHz 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i7DNKE Launched Q1'18 4 4.20 GHz 1.90 GHz 15 W Đồ họa UHD Intel® 620
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v7PNB Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v5PNB Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8i3PNB Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz Đồ họa UHD Intel® 620
Bo mạch Intel® NUC NUC7i7DNBE Launched Q1'18 4 4.20 GHz 1.90 GHz 15 W Đồ họa UHD Intel® 620