Đồ họa Intel® UHD 605

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver J5040 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB 10 W Đồ họa Intel® UHD 605
Intel® Pentium® Silver J5005 Processor Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W Đồ họa Intel® UHD 605
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver N5030 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Đồ họa Intel® UHD 605
Intel® Pentium® Silver N5000 Processor Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Đồ họa Intel® UHD 605
Bộ Intel® NUC NUC7PJYH Launched Q1'18 4 1.50 GHz 10 W Đồ họa Intel® UHD 605