Đồ họa Intel® UHD 605

Đồ họa Intel® UHD 605

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver J5040 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver N5030 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® J5005 Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® N5000 Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB