Intel® UHD Graphics 600

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4125 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4105 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4025 Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4005 Launched Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4120 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4100 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4020 Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Intel® Celeron® Processor N4000C Launched Q2'19 2 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4000 Launched Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Intel® NUC 7 Essential, máy tính mini với Windows® 10 - NUC7CJYSAL Launched Q1'18 2 2.00 GHz 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ Intel® NUC NUC7CJYH Launched Q1'18 2 2.00 GHz 10 W Intel® UHD Graphics 600