Intel® UHD Graphics 600

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4125 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
Intel® Celeron® J4115 Processor Launched Q4'17 4 1.80 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4105 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4025 Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4005 Launched Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4120 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4100 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4020 Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB
Intel® Celeron® Processor N4000C Launched Q2'19 2 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4000 Launched Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB
Intel® NUC 7 Essential, máy tính mini với Windows® 10 - NUC7CJYSAL Launched Q1'18 2 2.00 GHz
Bộ Intel® NUC NUC7CJYH Launched Q1'18 2 2.00 GHz