Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K
(16M bộ nhớ đệm, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KF
(bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T
(bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900
(bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9880H
(bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980HK
(bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS
(bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 5,00 GHz)
Discontinued Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-8950HK
(12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K
(12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700KF
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700F
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750H
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750HF
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850H
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HE
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HL
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700TE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700E
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K
(12M bộ nhớ đệm, l ên đến 4,70 GHz)
Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700
(12M bộ nhớ đ ệm, l ên đến 4,60 GHz)
Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H
(9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H
(9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® Core™ i7-8700B Processor
(12M Cache, up to 4.60 GHz)
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K
(12M bộ nhớ đệm, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
(16GB)
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8569U
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® Core™ i7-8557U Processor
(8M Cache, up to 4.50 GHz)
Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 645
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K
(9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500F
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T
(bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9300H
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400H
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500TE Processor
(9M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500E Processor
(9M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9300HF
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K
(9M bộ nhớ đệm, l ên đến 4,30 GHz)
Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400
(9M bộ nhớ đ ệm, l ên đến 4.00 GHz)
Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 3,70 GHz)
Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 3,30 GHz)
Discontinued Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,30 GHz)
Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400B
(9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,00 GHz)
Discontinued Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500B
(9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,10 GHz)
Discontinued Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
(16GB)
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,00 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
(16GB)
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8279U
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® Core™ i5-8257U Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 645
Intel® Core™ i5-8260U Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100HL
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 2,90 GHz)
Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100E
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ 3-9100TE
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100
(6M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K
(8M bộ nhớ đ ệm, 4,00 GHz)
Discontinued Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300
(bộ nhớ đệm 8M, 3,70 GHz)
Discontinued Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T
(bộ nhớ đệm 6M, 3,10 GHz)
Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T
(bộ nhớ đệm 8M, 3,20 GHz)
Discontinued Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,60 GHz)
Launched Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100H
(bộ nhớ đệm 6M, 3,00 GHz)
Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100B
(bộ nhớ đệm 4M, 3,60 GHz)
Launched Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-8140U Processor
(4M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M
(bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,40 GHz)
Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M
(bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,80 GHz)
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G
(12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G
(12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136
(12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G
(bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G
(bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2234
(bộ nhớ đệm cache 8M, 3,60 GHz)
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2236
(bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G
(bộ nhớ đệm cache 8M, 3,80 GHz)
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G
(bộ nhớ đệm cache 8M, 4,00 GHz)
Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G
(bộ nhớ đệm cache 12M, 3,60 GHz)
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224
(bộ nhớ đệm cache 8M, 3,40 GHz)
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G
(bộ nhớ đệm cache 8M, 3,50 GHz)
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G
(bộ nhớ đệm cache 16M, 3,70 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G
(bộ nhớ đệm cache 16M, 3,40 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G
(bộ nhớ đệm cache 12M, 4,00 GHz)
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276G
(bộ nhớ đệm cache 12M, 3,80 GHz)
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME
(bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz)
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML
(bộ nhớ đệm cache 8M, 1,70 GHz)
Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML
(bộ nhớ đệm cache 12M, 2,00 GHz)
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M
(bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz)
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M
(bộ nhớ đệm cache 16M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME
(bộ nhớ đệm cache 8M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL
(bộ nhớ đệm cache 16M, 2,00 GHz)
Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE
(bộ nhớ đệm cache 16M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE
(bộ nhớ đệm 12M, 3,40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500
(bộ nhớ đệm 4M, 3,80 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,10 GHz)
Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,20 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600
(bộ nhớ đệm 4M, 3,90 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400
(bộ nhớ đệm 4M, 3,70 GHz)
Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T
(bộ nhớ đệm cache 4M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T
(bộ nhớ đệm cache 4M, 3,20 GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420
(bộ nhớ đệm cache 4M, 3,80 GHz)
Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620
(bộ nhớ đệm cache 4M, 4,00 GHz)
Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900
(2M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T
(2M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4920
(2M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T
(bộ nhớ đệm cache 2M, 3,00 GHz)
Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930
(bộ nhớ đệm cache 2M, 3,20 GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950
(bộ nhớ đệm cache 2M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4932E
(bộ nhớ đệm 2M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930E
(bộ nhớ đệm 2M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Intel® Z370 Chipset Launched Q4'17
Intel® H310 Chipset Launched Q2'18
Intel® H370 Chipset Launched Q2'18
Intel® Q370 Chipset Launched Q2'18
Intel® B360 Chipset Launched Q2'18
Intel® Z390 Chipset Launched Q4'18