Baby Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i5BNKP Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho người chuy ên dùng, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i7BNKQ Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i5BNHXF Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho người chuy ên dùng, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i7BNHXG Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i3BNHXF Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i7BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™ Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i5BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™ Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i3BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™ Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i5BNK Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i7BNH Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i3BNH Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i5BNH Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i3BNK Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)