Comet Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980HK
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T
(Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900F
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900KF
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10885H
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i9-10900TE Processor
(20M Cache, up to 4.60 GHz)
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-10900E Processor
(20M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-10850K Processor
(20M Cache, up to 5.20 GHz)
Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510U
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10710U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10750H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q2'20 6 5.00 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i7-10850H Processor
(12M Cache, up to 5.10 GHz)
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10875H
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700KF
(Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700T
(Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700K
(Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700
(bộ nhớ đệm 16M, tối đa 4,80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700F
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10810U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10610U
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i7-10700E Processor
(16M Cache, up to 4.50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-10700TE Processor
(16M Cache, up to 4.50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-10870H Processor
(16M Cache, up to 5.00 GHz)
Launched Q3'20 8 5.00 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210U
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10300H
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400H
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,60 GHz)
Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400F
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600K
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600KF
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310U
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i5-10500TE Processor
(12M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-10500E Processor
(12M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-10200H Processor
(8M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110U
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10320
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300T
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100T
(bộ nhớ đệm 6M, 3,80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-10100E Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-10100TE Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100F
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10855M
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10885M
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270
(bộ nhớ đệm 16M, 3,40 GHz)
Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250P
(bộ nhớ đệm 12M, 4,10 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290T
(bộ nhớ đệm 20M, 1,90 GHz)
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250
(bộ nhớ đệm 12M, 3,30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290P
(bộ nhớ đệm 20M, 3,70 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290
(bộ nhớ đệm 20M, 3,20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270P
(bộ nhớ đệm 16M, 3,80 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290TE
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250E
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250TE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290E
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ W-1270E
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270TE
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6405U
(bộ nhớ đệm 2M, 2,40 GHz)
Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz)
Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500
(bộ nhớ đệm 4M, 4,10 GHz)
Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400
(bộ nhớ đệm 4M, 4,00 GHz)
Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,40 GHz)
Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600
(bộ nhớ đệm 4M, 4,20 GHz)
Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Pentium® Gold G6400E Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900
(bộ nhớ đệm 2M, 3,40 GHz)
Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900T
(bộ nhớ đệm 2M, 3,20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5920
(bộ nhớ đệm 2M, 3,50 GHz)
Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G5900E
(2M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G5900TE
(2M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905T
(Bộ nhớ đệm 4M, 3,30 GHz)
Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5925
(Bộ nhớ đệm 4M, 3,60 GHz)
Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905
(Bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz)
Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 5205U
(bộ nhớ đệm 2M, 1,90 GHz)
Launched Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB Đồ họa Intel® UHD
Intel® Celeron® Processor 5305U
(2M Cache, 2.3 GHz)
Launched Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB Đồ họa Intel® UHD
Chipset Intel® B460 Launched Q2'20
Chipset Intel® H410 Launched Q2'20
Chipset Intel® Z490 Launched Q2'20
Chipset Intel® H470 Launched Q2'20
Chipset Intel® Q470 Launched Q2'20
Chipset Intel® W480 Launched Q2'20
Intel® H420E Chipset Launched Q2'20
Intel® W480E Chipset Launched Q2'20
Intel® Q470E Chipset Launched Q2'20
Intel® HM470 Chipset Launched Q2'20
Intel® QM480 Chipset Launched Q2'20
Intel® WM490 Chipset Launched Q2'20

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.