Tiger Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-11370H Processor
(12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11375H Processor
(12M Cache, up to 5.00 GHz, with IPU)
Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7E
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185GRE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1160G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1165G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1180G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1165G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11300H Processor
(8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145GRE
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7E
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1130G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,00 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1140G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1135G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115GRE
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115G4E
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1110G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1115G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1125G4
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,10 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1125G4
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,70 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1120G4
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,50 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 7505
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3,50 GHz, với IPU)
Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305E
(bộ nhớ đệm 4M, 1,80 GHz)
Launched Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305
(bộ nhớ đệm 4M, 1,80 GHz, với IPU)
Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.