Tiger Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11865MRE
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.70 GHz)
Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11865MLE
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.50 GHz)
Launched Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1155MLE
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3.10 GHz)
Launched Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11555MRE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.50 GHz)
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11555MLE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.40 GHz)
Launched Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1155MRE
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4.40 GHz)
Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11955M
(bộ nhớ đệm 24M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11855M
(bộ nhớ đệm 18M, 3.20 GHz)
Launched Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11950H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.90 GHz)
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11980HK
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 5.00 GHz)
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.80 GHz)
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11850HE
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.70 GHz)
Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11600H
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4.60 GHz)
Launched Q3'21 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11390H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.00 GHz, với IPU)
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1195G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.00 GHz, với IPU)
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1195G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.00 GHz)
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11850H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.80 GHz)
Launched Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11800H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.60 GHz)
Launched Q2'21 8 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1180G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11370H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.80 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11375H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.00 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7E
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185GRE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1165G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1165G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1160G7
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500HE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.50 GHz)
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11320H
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4.50 GHz, với IPU)
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1155G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4.50 GHz, với IPU)
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1155G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4.5 GHz)
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.60 GHz)
Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11400H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.50 GHz)
Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-11260H
(bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4.40 GHz)
Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1140G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11300H
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4.40 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145GRE
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7E
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1130G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,00 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1135G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-11100HE
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4.40 GHz)
Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1125G4
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,70 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1120G4
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,50 GHz, với IPU)
Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115GRE
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115G4E
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1125G4
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1110G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1115G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,10 GHz, với IPU)
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 7505
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3,50 GHz, với IPU)
Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6600HE
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 2.60 GHz)
Launched Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305E
(bộ nhớ đệm 4M, 1,80 GHz)
Launched Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305
(bộ nhớ đệm 4M, 1,80 GHz, với IPU)
Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Chipset Intel® RM590E Launched Q3'21
Chipset Intel® QM580E Launched Q3'21
Chipset Intel® HM570E Launched Q3'21
Chipset Intel® HM570 Launched Q2'21
Chipset Intel® WM590 Launched Q2'21
Chipset Intel® QM580 Launched Q2'21
Chipset Intel® dòng C256 Launched Q3'21
Chipset Intel® dòng C252 Launched Q3'21

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.