Oak Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless-AC ba băng tần của 18265 Discontinued Q1'17 802.11ac/ad 867 Mbs 2.4 Ghz, 5 Ghz 2x2