Loyd Star trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(1.0TB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(1,0TB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(480GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(360GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(240GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(180GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(120GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s
(120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3100
(1.0TB, 2.5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3100
(480GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3100
(240GB, 2.5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3100
(180GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(180GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng E 5400s
(180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(120GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng E 5400s
(120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 5400s
(80GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(80GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(48GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.