Kaby Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.50 GHz)
Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 4.20 GHz)
Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7020U
(bộ nhớ đệm cache 3M, 2,30 GHz)
Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U
(3M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y
(bộ nhớ đệm cache 2M, 1,60 GHz)
Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E
(2M bộ nhớ đệm, 2.90 GHz)
Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE
(2M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Chipset Intel® X299 Launched Q2'17
Chipset Intel® dòng C422 Launched Q3'17

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.