Kaby Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8130U Launched Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75 Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K Launched Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y54 Launched Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T Launched Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7267U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7287U Launched Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y57 Launched Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7360U Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Intel® Core™ i3-7020U Processor Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K Launched Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T Launched Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 Launched Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 Launched Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y30 Launched Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y32 Launched Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4410Y Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Intel® Pentium® Gold Processor 4425Y Launched Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Launched Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Launched Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Launched Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 610
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6 Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6 Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v6 Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v6 Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v6 Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v6 Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6 Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v6 Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® P630
Intel® X299 Chipset Launched Q2'17
Chipset Intel® Q250 Launched Q1'17
Chipset Intel® B250 Launched Q1'17
Chipset Intel® Q270 Launched Q1'17
Chipset Intel® Z270 Launched Q1'17
Chipset Intel® H270 Launched Q1'17
Intel® C422 Chipset Launched Q3'17

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.