Buchanan Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2224BPAF3 Q4'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System MCB2224BPHY1 Q4'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System VRN2224BPAF6 Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System VRN2224BPHY6 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System ZSB2224BPAF2 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System ZSB2224BPAF1 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System ZSB2224BPHY1 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System MCB2224BPAF3R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2224BPHY4R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2224BPHY1R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2224BPAF6R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2224BPHY6R Q2'19 Launched
Intel® Server System LSP2D2ZS568202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Q3'17 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung máy chủ Intel® H2312XXLR3 Q3'17 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung máy chủ Intel® H2204XXLRE Q3'17 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched
D2C Liquid Cooling Kit AXXBPLCKIT Q2'18 Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKITCPU1
Q3'17 Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKIT
Q3'17 Discontinued
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card AHW1URISER1
(Slot 1)
Q3'17 Launched
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2
(Slot 2)
Q3'17 Launched
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10) AHWBP12GBGB
Q3'17 Launched
Intel® SAS Bridge Board AHWBPBGB24 Q3'17 Launched
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10/5) AHWBP12GBGBR5
Q3'17 Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBPBGB Q3'17 Launched
Intel® RAID Bridge Board AHWBPBGB24R Q3'17 Launched
Intel® Passthrough Bridge Board AHWBPBGB24P Q3'17 Launched
Spare 6-Port Node Power Board FHWBPNPB24 Q3'17 Launched
Spare 4-Port Node Power Board FHWBPNPB Q3'17 Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBP12GBGBIT Q3'17 Launched
Spare 12Gb SAS/SATA 24 x 2.5’’ Backplane Kit
(with BIB) FHW24X25HSBP
Q3'17 Launched
Bolster Plate Ensulator Cover for CPU1 AXXBPBPINSCOV Q3'17 Launched
Spares Non-fabric CPU clips FXXCPUCLIP Q3'17 Launched
Spare Fabric CPU clips FXXCPUCLIPF Q3'17 Discontinued
Spare 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS
(Cu/Al 78mmx108mm)
Q3'17 Launched
Spare 1U Standard Front Heat Sink FXXEA78X108HS
(Ex-Al 78mm x 108mm)
Q3'17 Discontinued
1U Standard Front Heat-Sink 78x108mm FXX2678X108HS Q1'18 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.