Coppervale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
InterfaceType
13.6 W Quad 10GbE
6.8 W Dual 10GbE
3.4 W Single 10GbE