Coppervale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT2 Launched 6.8 W Dual
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT Discontinued 3.4 W Single
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT4 Launched 13.6 W Quad