Silver Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System LR1304SPCFSGX1 Launched uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System LR1304SPCFG1 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBN Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Launched uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System R1304SPOSHORR Launched uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System R1208SPOSHORR Launched uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued uATX 4U Pedestal
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 Không 80 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR Launched uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Launched uATX Rack LGA 1151 Socket H4 Không 80 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPSR Launched uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL340HDMS Launched
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL570HDMS Launched
Bộ cáp SAS AXXE3PED8DCBL Launched
Bộ áp SAS AXXE3RACK8DCBL Launched
Tấm chắn nhập/xuất AS1200SPLIOS Launched
Tấm chắn nhập/xuất AS1200SPSIOS Launched
Spare SAS Cable Kit FR130412GCBL Launched
Electrical Spares Kit FR1304E3V5ESK Launched
Spare P4000S Power Distribution Board AP4000E3V5PDB Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.