Silver Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Phân đoạn thẳng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFSGX1 Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System LR1304SPCFG1 Q4'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Q4'15 Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPS Q4'15 Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPL Q4'15 Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPSR Q1'17 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR Q1'17 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Q1'17 Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4
Bộ cáp SAS AXXE3PED8DCBL Q4'15 Discontinued
Bộ áp SAS AXXE3RACK8DCBL Q4'15 Discontinued
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL570HDMS Q4'15 Discontinued
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL340HDMS Q4'15 Discontinued
Tấm chắn nhập/xuất AS1200SPSIOS Q4'15 Discontinued
Tấm chắn nhập/xuất AS1200SPLIOS Q4'15 Discontinued
Spare SAS Cable Kit FR130412GCBL Q2'16 Discontinued
Electrical Spares Kit FR1304E3V5ESK Q2'16 Discontinued
Spare P4000S Power Distribution Board AP4000E3V5PDB Q4'15 Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.