Wolf Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Phân đoạn thẳng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2208WFAF4 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System MCB2208WFAF5 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System MCB2208WFAF6 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System MCB2208WFHY2 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WFAF82 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WFAF81 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WFHY6 Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WFAF83 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System MCB2208WFAF9R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF7R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF6R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2312WFHY2R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF10R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF83R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF8R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF82R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF5R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF81R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF4R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF61R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF41R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFHY6R Q2'19 Launched
Intel® Server System XIR1208WFTY01 Q4'19 Discontinued 1U Rack
Intel® Server System XIR1208WFTY02 Q4'19 Discontinued 1U Rack
Intel® Server System XIR2208WFTZ03 Q4'19 Discontinued 2U Rack
Intel® Server System LNETCNT3Y Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket P
Intel® Server System LNETSLS3Y Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® NB2208WFQNFVI Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF801 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF801 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF401 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF401 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF601 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF601 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P
8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08080 Q3'17 Launched
4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08040 Q3'17 Launched
4-Port PCIe Gen3 x16 Retimer AIC AXXP3RTX16040 Q2'18 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #1 Q3'17 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #2 Q1'18 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #1 Q3'17 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #3 Q3'17 Launched
PCIe AIC Cable Kit AXXCBL430IFTSBY Q3'17 Discontinued
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #2 Q3'17 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Retimer Q3'18 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL530CVCR Q3'17 Launched
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Left connector AXXCBL235IFPL1 Q3'17 Discontinued
Oculink Cable Kit AXXCBL800CVCR Q3'17 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL600CVCR Q3'17 Launched
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Right connector AXXCBL235IFPR1 Q3'17 Discontinued
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRT Q3'17 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL620CRCR Q3'17 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL700HDCV Q3'17 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL470CVCR Q3'17 Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL650HDHRT Q3'17 Launched
Mezzanine Cable Kit AXXCBL370IFPS1 Q3'17 Discontinued
Oculink Cable Kit AXXCBL700CVCR Q3'17 Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRS Q3'17 Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Switch Q1'18 Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Retimer Q3'18 Launched
Oculink Cable Kit A1U4PTRICXCVK Q2'20 Launched
2U Rear Hot-swap Dual Drive Cage Upgrade Kit A2UREARHSDK2 Q3'17 Launched
2U Hot-swap 8x2.5 inch Dual Port Upgrade Drive Bay Kit A2U8X25S3DPDK2 Q3'17 Launched
2U Hot-swap 8x3.5 inch Drive Bay Upgrade Kit A2U8X35S3HSDK1 Q3'17 Launched
2U Hot-swap 8x2.5inch SAS/NVMe Combo Drive Bay Kit A2U8X25S3PHS Q3'17 Launched
Passive Airduct Kit AWFCOPRODUCTAD Q4'17 Launched
Passive Airduct Bracket Kit AWFCOPRODUCTBKT Q4'17 Launched
PCIe Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITP
(OmniPath)
Q4'17 Discontinued
Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM
(OmniPath)
Q3'17 Discontinued
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMENC8 Q3'17 Launched
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8 Q2'19 Launched
1300W AC CRPS 80+ Titanium efficiency power supply module AXX1300TCRPS Q3'17 Launched
1U PCIe x16 1-slot Riser Card F1UL16RISER3 Q3'17 Launched
3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2 Q3'17 Launched
2.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR3 Q3'17 Launched
2U 8x2.5inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F2U8X25S3PHS Q3'17 Launched
1U 8x2.5 inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F1U8X25S3PHS Q3'17 Launched
2U 12x3.5inch SAS and 2x NVMe Hot Swap Backplane F2U12X35S3PH Q3'17 Launched
1U 78mm by 108mm Heat Sink F1UCA78X108HS35 Q3'17 Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTF Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.