Wolf Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2208WFAF6 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF5 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF4 Launched
Intel® Server System MCB2208WFHY2 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF83 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF82 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF81 Launched
Intel® Server System VRN2208WFHY6 Launched
Intel® Server System LNETSLS3Y Discontinued
Intel® Server System LNETCNT3Y Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® NB2208WFQNFVI Launched
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF801 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF601 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF401 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF801 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF601 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF401 Launched
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYS Launched
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YS Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYS Launched
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZS Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZS Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZS Launched
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFQZS Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZS Launched
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZS Launched
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NP Launched
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFQZS Launched
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZS Launched
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Launched
Intel® Server Board S2600WF0R Launched
Intel® Server Board S2600WFQR Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Launched
Intel® Server Board S2600WFTR Launched
4-Port PCIe Gen3 x16 Retimer AIC AXXP3RTX16040 Launched
4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08040 Launched
8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08080 Launched
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Left connector AXXCBL235IFPL1 Launched
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Right connector AXXCBL235IFPR1 Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Retimer Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Retimer Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL650HDHRT Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRS Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRT Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Switch Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #1 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #2 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #1 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #2 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL700CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL700HDCV Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL470CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL530CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL600CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL620CRCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL800CVCR Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #3 Launched
Mezzanine Cable Kit AXXCBL370IFPS1 Launched
PCIe AIC Cable Kit AXXCBL430IFTSBY Launched
2U Hot-swap 8x2.5inch SAS/NVMe Combo Drive Bay Kit A2U8X25S3PHS Launched
2U Hot-swap 8x3.5 inch Drive Bay Upgrade Kit A2U8X35S3HSDK1 Launched
2U Hot-swap 8x2.5 inch Dual Port Upgrade Drive Bay Kit A2U8X25S3DPDK2 Launched
2U Rear Hot-swap Dual Drive Cage Upgrade Kit A2UREARHSDK2 Launched
Passive Airduct Kit AWFCOPRODUCTAD Launched
Passive Airduct Bracket Kit AWFCOPRODUCTBKT Launched
Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM
(OmniPath)
Launched
PCIe Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITP
(OmniPath)
Announced
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMENC8 Launched
1300W AC CRPS 80+ Titanium efficiency power supply module AXX1300TCRPS Launched
1U PCIe x16 1-slot Riser Card F1UL16RISER3 Launched
1U 8x2.5 inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F1U8X25S3PHS Launched
2.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR3 Launched
2U 12x3.5inch SAS and 2x NVMe Hot Swap Backplane F2U12X35S3PH Launched
2U 8x2.5inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F2U8X25S3PHS Launched
3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2 Launched
1U 78mm by 108mm Heat Sink F1UCA78X108HS35 Launched
Intel® Server Board S2600WFTF Launched