Adams Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S7200AP Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 215 W
Intel® Server Board S7200APL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 215 W
Bo mạch máy chủ Intel® S7200APR Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 320 W
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 230 W
Mô-đun Điện toán Intel® HNS7200APL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 230 W
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APRL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 320 W
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APR Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 230 W
Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Discontinued
Tấm tản nhiệt thụ động AXXAPHS
(80mm x 100mm)
Discontinued
Liquid Assisted Air Cooling AXXADPRLAAC Kit Discontinued
Bộ nâng cấp Intel® Omni-Path
(2 cổng) AXX2PFABKIT
Discontinued
Node Power Board FH2000NPBAP Discontinued
Bridge Board Spare FHWAPBGB
(for Intel® Server Chassis H2000G Family)
Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 1) FHW1U16APRISER
Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U20APRISER
Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U4APRISER
Discontinued
Intel® Server System LADMP2312KXXX43 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Intel® Server System LADMP2312KXXX42 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Intel® Server System LADMP2312KXXX41 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Intel® Server System LADMP2312KXXX44 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.