Apollo Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB
Discontinued Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB
Discontinued Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.