Apollo Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,60 GHz)
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,50 GHz)
Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,50 GHz)
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,50 GHz)
Discontinued Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,30 GHz)
Discontinued Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,30 GHz)
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,50 GHz)
Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,40 GHz)
Discontinued Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3450
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,20 GHz)
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,40 GHz)
Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3940
(bộ nhớ đệm cache 2M, lên đến 1,80 GHz)
Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3930
(bộ nhớ đệm cache 2M, lên đến 1,80 GHz)
Launched Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache
Intel Atom® x7-E3950 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.