Apollo Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,6 GHz)
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,5 GHz)
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,50 GHz)
Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,3 GHz)
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,5 GHz)
Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Intel® Celeron® Processor J3455E
(2M Cache, up to 2.30 GHz)
Launched Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Intel® Celeron® Processor J3355E
(2M Cache, up to 2.50 GHz)
Launched Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3450
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,2 GHz)
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,4 GHz)
Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,40 GHz)
Launched Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3940
(bộ nhớ đệm cache 2M, lên đến 1,80 GHz)
Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3930
(bộ nhớ đệm cache 2M, lên đến 1,80 GHz)
Launched Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W Đồ họa HD Intel® 500
Intel Atom® x7-E3950 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W Đồ họa HD Intel® 505

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.