Apollo Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Intel Atom® x7-E3950 Processor Announced Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 12 W Đồ họa HD Intel® 505
Intel Atom® x5-E3940 Processor Announced Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 9.5 W Đồ họa HD Intel® 500
Intel Atom® x5-E3930 Processor Announced Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 6.5 W Đồ họa HD Intel® 500

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.